KokkoPesu Oy
Yrittäjäntie 2 | 67100 KOKKOLA | 0400-448496

YmpäristöPesulan toiminnoissa on erityishuomio kiinnitetty ympäristötekijöihin. Tilojen suunnittelussa ja laitehankinnoissa on haettu uusinta tekniikkaa ja uusia ratkaisuja. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja laitteet toimivat nestekaasulla.

Lämmön ja energian lähteenä nestekaasussa yhdistyvät puhtaus ja suuri tehokkuus. Se on puhdas fossiilinen energialähde ja siitä syntyvät päästöt ovat alhaisemmat kuin öljyllä. Nestekaasu säästää ympäristöä vähentämällä ilman saastumista.

Pesuprosessissa syntyvä lämmin ilma ja vesi otetaan talteen ja hyödynnetään lämmitysprosessissa. Päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan pesuprosessissa syntyvän jäteveden ja alueen pohjaveden vuosittaisella näytteenotolla.

Pesuaineemme ovat ympäristöystävällisiä ja tehokkaita. Viimeisintä tekniikkaa edustavat ratkaisut kattavat kaikki tekstiilihuollon osa-alueet: pesuaineista, veden- ja energian kulutukseen sekä hygieniaan että laatuun.

KokkoPesu Oy:lle on myönnetty ympäristölupa ja luvanmukaiset ilmoitukset tehdään vuosittain.