KokkoPesu Ab
Yrittäjäntie 2 | 67100 KARLEBY | 0400-448496

FöretagetKokkoPesu Ab är ett anstaltstvätteri grundat av Karleby stad, Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru och Kokkotyö-Stiftelsen. Tvätteriet öppnades 1.7.2014. Ägarna värnar om att producera kvalitativ, miljövänlig och kostnadseffektiv tvätteriservice samt att bevara arbetsplatserna i Karleby.

Kokkopesu Ab:s verksamhet är av hög kvalitet, kundorienterad och tillförlitlig. Kunderna är samtidigt tvätteriets ägare.

Vi producerar tvätteriservice till våra ägare enligt ”full service”-principen. Det innebär förutom tvättning även hämtning av tvätten, korrigeringssömnad ja märkning av textiler samt återlämning till de olika verksamhetspunkterna,

Dagligen levererar vi ca 2500 – 4000 kg textiler till våra ägare. I vår tjänst har vi 17 branchkunniga och den nya, moderna, miljövänliga produktionstekniken garanterar en service av hög kvalitet.