KokkoPesu Ab
Yrittäjäntie 2 | 67100 KARLEBY | 0400-448496

MiljöI tvätteriets verksamhet har speciell uppmärksamhet fästs vid miljöfaktorer. Vid planeringen av utrymmena och vid anläggningsanskaffningarna har nyaste teknik och nya lösningar eftersträvats. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet och maskinerna fungerar med flytgas.

I flytgasen, som källa för värme och energi, kombineras renhet och stor effektivitet. Den är en ren fossil energi källa och de utsläpp som uppstår är lägre än vid användning av olja. Flytgasen sparar på miljön genom att den minskar på luftföroreningen.

Den varma luft och det varma vatten som uppstår i tvättprocessen tas till vara i uppvärmningsprocessen. Utsläpp och påverkan observeras genom kontinuerliga årliga provtagningar.

Våra tvättmedel är miljövänliga och effektiva. Lösningar av senaste teknik täcker hela textilvårdens alla delområden: från tvättmedel till vatten- och energiförbrukning, samt hygien och kvalitet.

KokkoPesu Ab har beviljats miljötillstånd och tillståndsenliga anmälningar görs årligen.